Prioriter flere gode lærekrefter før heldagsskole

Sist helg avholdt Sosialistisk Venstreparti sitt landsmøte og kunnskapsminister Solhjell la fram sine visjoner om en heldagsskole. En heldagsskole som vil koste et sted mellom 6 til 8 milliarder kroner å få realisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

For å få på plass visjonen ønsker man å slå sammen SFO og dagens ordinære skole. Etter Venstres syn er dette på en uheldig måte med på å fjerne skillet mellom skole og fritid. Det er også grunn til å stille spørsmålet om vi får en bedre skole hvor elever lærer mer ved å holde på disse en hel arbeidsdag?

Venstre tviler sterkt på SVs visjon for en bedre skole. I stedet for en bedre skole mener vi at det hele ender ut i å få en bedre kontroll på mesteparten av dagen til skolebarna. Med et slik overstyring mener vi SVs skolereform vil viske ut skillet mellom skole og fritid.

Budsjettet for å gjennomføre visjonen om heldagsskole har en størrelse på 6 til 8 milliarder. Det er svært lett å finne mange andre gode tiltak som vi mener vil ha en langt bedre effekt for skolen.

En helt annen sak i SVs visjon er hvor de nye tusentalls lærere til en utvidet skoledag skal hentes fra. Vi erfarer i dag at søkningen til læreryrket ikke er økende og at flere eldre lærere ønsker seg ordninger for en nedtrapping av sin aktive skolehverdag.

Sett i stedet av det samme beløpet til en styrkning av den viktigste ressursen innenfor skolen, nemlig læreren. Sats på etterutdanning og kompetanseår for de ressursene som allerede er i skolen i dag. Da vil man også oppnå bedre og enda mer motiverte lærere, som igjen vil føre til bedre læring og mer motiverte elever.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Derfor må den prioriterte oppgaven innenfor skole-Norge være å få opp statusen på læreryrket for derigjennom få opp søknadene til lærerutdanningen. Stikkordet er og blir at godt motiverte lærere vil bidra til en nivåheving av skole-Norge.

Unngå for all del at skolehverdagen blir et sted å være og ikke et sted å lære!

Kåre Pettersen
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**