Revidering av budsjett

Et stort underskudd i 2008 og svikt i inntektene i 2009 gjør at Trondheim kommune må revidere sitt budsjett. I dag la rådmannen fram sine forslag til kutt. – For Venstre blir det viktig å skjerme de svakeste for de største kuttene, samtidig som vi må sikre at vi har en ansvarlig økonomisk politikk, sa kommunalråd Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Portrett Jon Gunnes

Foto: NN

– Det er alt for tidlig å kommentere rådmannens forslag til kutt, nå håper vi det blir en bred prosess der hele bystyret blir involvert slik at vi i fellesskap kan finne fram til de beste løsningene for byens befolkning, sa Gunnes.

Saken går til uttalelse i komiteene i neste uke, deretter til innstilling i formannskapet og til bystyrets aprilmøte. Forslaget vil bli diskutert på Venstres gruppemøte i april.

Saksfremlegget og mer informasjon kan leses [eksternlink#http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117640846&language=0 ]her.[/link]

Du kan også lese mer om saken på adressa.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**