Kommunesammenslåing kan bli realitet

25.03.2009 I 1996 ble det første vedtaket om et formalisert samarbeid mellom kommunene Ørland og Bjugn fattet, og om to år kan nye Austrått kommune være en realitet. – Det er veldig fint at kommunene selv kan komme fram til gode løsninger, og vi håper denne prosessen kan være et forbilde for flere, slik at vi får sterkere kommuner, sier stortingskandidat Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


25.03.2009 I 1996 ble det første vedtaket om et formalisert samarbeid mellom kommunene Ørland og Bjugn fattet, og om to år kan nye Austrått kommune være en realitet. – Det er veldig fint at kommunene selv kan komme fram til gode løsninger, og vi håper denne prosessen kan være et forbilde for flere, slik at vi får sterkere kommuner, sier stortingskandidat Guri Melby.

– Venstre mener at det trengs større kommuner enn i dag for å løse de oppgavene kommunene er satt til å gjøre, sier Melby. – Men det er ikke kommunesammenslåing i seg selv som er målet. Det viktigste for oss er å få flyttet flere oppgaver ned på lokalt nivå slik at befolkningen får bedre tjenester, sier hun.
– Vi er opptatt av lokaldemokratiet, og vi tror det er lettere for folk flest å forholde seg til kommunen enn til staten, derfor bør kommunene få flere oppgaver. Men når det gjelder sammenslåing, så er det kommunene selv som vet best hvordan dette vil fungere, derfor må de få styre prosessen selv, sier hun.

Helt siden kommunesammenslåingen i 1964, der Ørland kommune bestod som egen kommune og kommunene Jøssund, Nes, Bjugn og halve Stjørna ble slått sammen til Bjugn kommune, har det vært røster i begge kommuner som har hevdet at det beste for innbyggerne på sørvestsiden av Fosenhalvøya ville være et tett samarbeid om kommunale tjenester og næring og siden, på et valgt tidspunkt, sammenslåing. Tirsdag 24. mars møttes strategiorganet for sammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner, og der ble de enige om å søke departementet for å få til en sammenslåing.
Politikerne i Ørland og Bjugn vil at kommunesammenslåingen skal skje så snart som mulig, og de vil be innbyggerne slutte seg til forslaget gjennom en folkeavstemming. Det ble også bestemt at navnet på den nye kommunen skal avgjøres gjennom en navnekonkurranse.

Du kan lese mer om denne saken i Fosna-Folket 24. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**