Arendal Internasjonale Skole er sikra

– Venstre stiller seg helhjertet bak forslaget for videreføring av AIS på His. Venstre mener AIS er et viktig bidrag i Arendals skolestruktur. For oss er det viktig at vi har en sterk offentlig skole, men vi skal ikke se oss blind på kun en løsning. AIS tilfører en annen pedagogikk som er viktig bidrag i et mangfoldig samfunn. Folk er ikke like og vil ikke velge de samme løsningene. Det er vi i Venstre opptatt av å finne løsninger for, sa Venstres Anne Tørå Solsvik i Arendal bystyre i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

FN-bygget og Arendal Internasjonale Skole

Foto: Arendal Venstre

– AIS gjør det meget bra på alle tester og har et godt miljø. I dagens lokaler oppnår ikke skolen det potensialet de har og gitt nok plass til elevene. Vi er ansvarlige for at alle elever i grunnskolen i Arendal og deres lærer har gode arbeidsvilkår. Dette sørger forslaget for at også vil gjelde miljøet på AIS. Lokale internasjonale næringslivet trenger et tilbud som er forutsigbart, skoler som spiller på lokalmiljøet og bidrar til et mangfold i skolen.

– Vi bør alle ta en prat med våre folk på fylkestinget om at dette er en skole som sparer fylkeskommunene for flere hundretusen ved at elevene går rett inn i 2. klasse på videregående skole på grunn av lengre dager og skoleår. Vi tar kostnader fylkeskommunen egentlig skal ha, sa Tørå Solsvik.

Venstre har lenge kjempet for mer ordnede forhold for AIS, og er glad for at vi kan finne løsninger som kan fungere over tid. Dette er en skole med elever, foreldre og ansatte som har måtte leve med usikkerhet for lenge.

I debatten samla flertallet, Høyre og SV om å videføre skolen. Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet stemte mot å videreføre skolen som offentlig skole.

Og med dette vedtok bystyret at

Arendal Internasjonale Skole videreføres som en offentlig drevet grunnskole, som en sentral del av næringslivet i en internasjonalt retta FN-by.

Skolen drives som fådelt skole med 7 grupper/klasser.

Vi arbeider videre med å søke fortsatt dispensasjon fra opplæringsloven, samt å få etablert en ny lovhjemmel som sikrer at internasjonale skoler kan drives i offentlig regi.

Bystyret legger til grunn at skolens ekstrakostnader i hovedsak finansieres ved næringslivsmidler, tilskudd og gaver.

Bystyret er innforstått med at His skole settes i stand til drift sv AIS fra skoleåret 2009-2010 innen for rammen av vedtatt budsjett. Utover dette vil bystyret signalisere at ytterligere investeringer de nærmeste år ikke kan påregnes.

Flyttinga til His er permanent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**