Regjeringen sier nei til 5-årig lærerutdanning

I dag avga Stortingets Kirke, -utdannings og -forskningskomité sin innstilling i forbindelse med Regjeringens lærermelding. — Venstre er svært skuffet over at regjeringspartiene ikke går inn for en ny og forbedret femårig grunnskolelærerutdanning, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dørum har vært saksordfører for meldingen, og i innstillingen fremmet Dørum, på vegne av Venstre, forslag om at en femårig mastergradsgivende lærerutdanning skal tre i kraft i fra høsten 2014. Forslaget fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre.

– Dersom vi skal ha verdens beste skole må vi sørge for verdens beste lærerutdanning. Det har ikke regjeringen skjønt, sier Odd Einar Dørum.

 Dørum vil ha verdens beste lærere.

Dørum vil ha verdens beste lærere.
Foto: Rune Kongsro

– Tiden frem til 2014 bør benyttes til å heve kompetansen ved lærerutdanningsinstitusjonene og fase inn en forbedret og femårig utdanning, understreker Dørum, som er svært skuffet over at regjeringspartiene ikke engang vil ha en 5-årig lærerutdanning som målsetting.

Defensivt av regjeringen
– Regjeringen er usedvanlig defensiv på kunnskapspolitikk. Det holder ikke at de bare vil utrede "om og eventuelt når det er hensiktsmessig" med en overgang til et femårig mastergradsløp for nye lærere, mener Dørum.

– Jeg registrerer at regjeringspartiene er i utakt med bl.a. Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund som alle har krevd 5-årig lærerutdanning, sier Dørum.

Behov for fem år
Venstre mener det er behov for et femte år i den nye lærerutdanningen for å få tid og plass til mer praksisopplæring, et styrket pedagogikk- og profesjonsfag med mer vekt på historie- og religionskunnskap, samt en avsluttende masteroppgave.

Lærer

Foto: Microsoft

– Dette er helt nødvendig for å sikre at elevene har lærere med topp kompetanse, og vil også være et viktig bidrag for å løfte læreryrkets status og omdømme, sier Dørum.

For svakt om kompetansekrav
– Det er også for svakt at regjeringspartiene vil at økte kompetansekrav for å undervise kun skal gjelde nye lærere — det må også omfatte lærere som allerede er i skolen. Men dette henger jo sammen med at regjeringen dessverre ikke vil sørge for nødvendig videreutdanning for alle lærere i alle fag, sier Dørum.

Les innstillingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**