Skuffende om kvensk fra Giske

Kulturdepartementet har ansvaret for utviklingen av kvensk språk. Europarådets ekspertkomité har i 2007 uttrykt en sterk bekymring for den mangelfulle politikken som norske myndigheter har ført for å berge det kvenske språket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vera Lysklætt foran Kvensk institutt i Børselv.

Vera Lysklætt foran Kvensk institutt i Børselv.

Til tross for dette har Regjeringa ikke tatt tilstrekkelige grep. Hvilke målrettede tiltak på kort og lang sikt har departementet planer om å iverksette for at kvensk språk skal kunne overleve, og igjen bli en ressurs for befolkningen i Troms og Finnmark, spurte Vera Lysklætt statsråd Trond Giske.

I svaret til Lysklætt ramser Giske opp status idag. Les svaret her.

– Giske har lite nytt å komme med når det gjelder regjeringas politikk for å bevare det kvenske språket, sier Lysklætt. – Det er veldig skuffende — dette er bare en oppramsing av det som skjer i dag, avslutter stortingsrepresentanten fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**