Uklart om IKEA

Det er stor tvil om IKEA får realisert nybygg for virksomheten på vestsiden av motorveien på Forus. —Akkurat nå sloss alle kommunene for sine egne snevre interesser, sier Venstres Helge Solum Larsen. Han konkluderer med at saken etter alle solemerker vil havne i departementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Venstre ønsket da saken var til behandling i kommunalstyret for byutvikling torsdag kveld å be om en ny forhandlingskontakt med fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen har varslet innsigelse til å plassere IKEA på området C1 på Forus vest. Les hele saken her >>
Da flertallet, bestående av FrP, Høyre Arbeiderpartiet og KrF, valgte å stemme for innstillingen i saken i stedet for å være med på utsettelse og avklaring, stemte Venstre for å ta retningslinjene for kjøpesenterstopp til orientering og dermed si til planen. Nå vil bystyret få seg forelagt en sak som ikke kan egengodkjennes.

– Det er ingen grunn til å tro at departementet vil gi etter i forhold til sine egne nye regler for denne typen lokalisering, sier Solum Larsen. – Det lå som løsning at Sandnes kommune omregulerte dagens IKEA-tomt slik at denne ikke kan benyttes til enda et kjøpesenter hvis IKEA flyttet. Det har imidlertid det politiske flertallet i Sandnes avvist. I Sandnes ønsker man både utvidelse av Kvadrat og kjøpesenterfunksjoner på nåværende IKEA-tomt, dette går selvsagt ikke sammen med ny lokalisering av IKEA på ny tomt.

Solum Larsen beklaget i møtet at hver enkelt kommune setter egne kortsiktige interesser først. – Den manglende samhandlingen på Forus er stikk i strid med prosjektet om "Framtidens Byer", behovet for en ny areal og transportpolitikk og klimaforliket. Dette viser med all tydelighet at kommunegrensene står i veien for de gode løsningene.
– Vi bør ha en fornuftig IKEA lokalisering i regionen og nå må det tenkes kreativt, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**