Venstre imot hotellet på Brattøra

Bystyret behandlet i går reguleringsplan for Brattøra, som innebærer byggingen av et nytt kongresshotell. – Vi ønsker oss et kongresshotell i byen, men det bygget som flertallet nå har sagt ja til, vil stenge for andre signalbygg på Brattøra og stå i veien for utsikten mot sjøen, sier bystyrerepresentant Erling Moe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Erling Moe

Erling Moe

– Det nye hotellet vil ta luven av alt som er på Brattøra fra før. Det framheves, ikke minst fra utbyggeren, at stjernemønsteret som hotellet skal få, og gullstjerna på toppen, viser at dette er et signalbygg. For meg er en gullstjerne på toppen et billig virkemiddel, nærmest “harry”, uttaler Moe.

– Det hevdes fra politikere og utbyggere at det nye hotellet er et “signalbygg”. Pirbadet er et signalbygg, dvs et bygg som markerer seg i landskapet, og er synlig fra hele byen og fra sjøen. Det nye hotellet vil helt overskygge badet. Jeg er enig med arkitekt Per Knudsen som vil ta grep for å hindre at det nye hotellet “kveler” Pirbadet, sier Moe.

– Det virker som om “signalbygg” for mange betyr “høyt”. I motsetning til hva Geir Waage (Ap) hevder har vi de siste årene fått mange signalbygg i Trondheim: Realfagsbygget, Universitetet på Dragvoll, det nye sykehuset. Den nye Fokus Bank i Midtbyen er også eksempel på vellykket integrering mellom gammelt og nytt. Rica Nidelven hotell er også et signalbygg, sentralt plassert ved elva og med en behagelig arkitektur. Det gjelder også utvidelsen som nå kommer ved dette hotellet. Et signalbygg trenger ikke å sees fra hele byen, og det trenger ikke å dominere siktlinjer, avslutter han.

Under finner du forslaget som Venstre fremmet sammen med KrF og Sp i bystyremøtet, men som dessverre bare fikk tilslutning fra de tre nevnte partiene samt SV:

Brattøra kongresshotell
Et stort kongresshotell vil være et aktivum for byen. En lokalisering ved havna på Brattøra har i seg selv et potensiale som signalbygg, og må ikke konkurrere med omgivelsene på høyde. Men den endelige lokaliseringen må også innfri følgende hensyn:
a) Hotellet må ikke stenge for et annet signalbygg; Pirbadet, som bør ha et større offentlig og grønt rom i front.
b) For å hindre unødvendig massive og høye bygg, og for å utnytte det praktiske og arkitektoniske potensialet i kontakten med vannet, kan noe av arealbehovet dekkes ved å legge deler av hotellet ut i havnebassenget.

På denne bakgrunn ønsker bystyret å bygge på utbyggers primære forslag/første utkast; havnebassengalternativet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**