Nye virkemidler for bosetting

Venstres stortingskandidat i Troms, Roar Sollied, mener SP går baklengs inn i framtida og bidrar til avfolkning med sitt krav om at folk må folkeregistrere seg i en kommune for i det hele tatt å få lov til å bruke eiendommene der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Ifølge landbruksministeren står 40.000 gårdsbruk ubebodd, og det bør være et tegn på at eiendomspolitikken i landbruket ikke virker etter hensikten, sier Sollied.

Bolyst
Venstre vil heller myke opp det statlige bopliktsregelverket for landbrukseiendommer. Venstre vil ha en mer aktiv bosettingspolitikk for landbrukseiendommer. – Det bør først og fremst være lyst og engasjement til å drive gårdsbruk som er drivende for om en ønsker å overta en landbrukseiendom, ikke boplikt og arv. Gjennom fødsel gis det i dag i odelsloven fortrinnsrett til nesten 80 prosent av landbrukseiendommene i Norge. Det må bli enklere å få kjøpt landbrukseiendom, slik at flere får muligheter til å bo på landet, sier Roar Sollied.

Opphev delingsforbudet
-En oppheving av delingsforbudet vil legge til rette for gode løsninger i eier- og bruksutvikling og en bruk av arealene som vil være i samsvar med en framtidsrettet landbrukspolitikk og en framtidsrettet distriktspolitikk som i mye større grad vil appellere til unge mennesker etter endt utdannelse, hevder Sollied, som er oppgitt over at noen vil tviholde på gamle virkemidler mens folketallet i distriktskommunene synker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**