– Burde tatt oppgjør med seg selv

– I valgkampen i 2005 hevdet Kristin Halvorsen at fattigdommen kunne utslettes med et pennestrøk, og beskyldte Bondevik II-regjeringen for manglende politisk vilje. SV har hatt 4 år og like mange statsbudsjett hvor de har unnlatt å ta de store grepene i bekjempelsen av fattigdom, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Frode Fjeldstad

SVs landsmøte ble avsluttet i dag, men av sakene partiet har prioritert å fronte denne helgen, er sosialt ansvar og avskaffelse av fattigdom fraværende. Dette har vært en av partiets frontsaker så lenge SV var i opposisjon.

Tviler på om prioriteringene endres
– Det økonomiske handlingsrommet har økt med flere titalls milliarder kroner uten at SV og
Regjeringen har latt de fattige nyte godt av dette. Når de rødgrønne ikke har greid å utrette mer med tidenes beste inntekter for staten, er det lite som tyder på at de vil være i stand til å prioritere annerledes i de vanskelige tidene vi har fremover, mener Elvestuen.

– Venstre mener at det første og viktigste grepet Regjeringen bør gjøre, er å heve minstesatsen for sosialhjelp til et anstendig nivå. Venstres forslag er på lang sikt 2G for langtidsmottakere, der det gis et tilpasset tilbud for den enkelte til å komme tilbake til arbeidslivet til dem som kan, sier Elvestuen, og legger til at dette bør finansieres som et spleiselag mellom stat og kommune. — I tillegg er det helt sentralt at det utarbeides individuelle planer for mottakere av slik hjelp, fortsetter han.

Hyklersk å framstå som uten ansvar

Etter valgkampen i 2005 har de fattige hørt fint lite fra finansministeren. — Jeg og Venstre regner med at hele SV nå skjønner at fattigdom ikke kan utslettes med et pennestrøk, men at man må prioritere penger til dem som trenger det mest. Det grenser til hyklersk når SV gang på gang gir inntrykk av at de står uten ansvar for at Regjeringens fattigdomssatsing har vært mislykket, sier Elvestuen.

– Jeg er litt lei av politikere som later som om de ikke sitter med regjeringsansvar, sier Elvestuen. — SV har finansministeren i denne regjeringen, og har hatt 4 år og like mange statsbudsjett på å vise at de tar fattigdomsutfordringen på alvor. Men effekten har uteblitt. Når Kristin Halvorsen opprettholder inntrykket av at det er enkle måter å avskaffe fattigdommen på, er det til å bli matt av. Fattigdom kan trolig ikke avskaffes. Tiltak må målrettes, ikke smøres bredt ut, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**