Foreslå kandidater til Vestfold Venstres miljøpris

Hvem skal få Vestfold Venstres miljøpris ?
Vet du om noen som har gjort en ekstra innsats for miljøet? Foreslå dem som kandidater til Vestfold Venstres miljøpris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Miljøpris

Foto: Tore Nilsen

Miljøprisen deles ut på verdens miljødag, 5. juni.

Miljøprisen går til personer, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en innsats for miljøet. Prisen deles ut på verdens miljødag (5. juni). I år legges det opp til at prisen deles ut ved et et arrangement i samarbeid med Horten Venstre.

Fristen for å komme med forslag er 3. mai.

Send en e-post, med kort begrunnelse – til [email protected]. Styret i Vestfold Venstre bestemmer hvem av de foreslåtte kandidater som får prisen.

Vestfold Venstres miljøpris ble delt ut for første gang i 2008. Prisen gikk da til Den norske Turistforening for foreningens innsats for å tilrettelegge for aktivt friluftsliv; merking og rydding av løyper i Vestfold.

 Fjorårets prisvinner sammen med Venstres nestleder Ola Elvestuen

Fjorårets prisvinner sammen med Venstres nestleder Ola Elvestuen
Foto: Karin Frøyd

I tillegg til tradisjonelle turområder i Indre Vestfold har foreningen påtatt seg et stadig større ansvar for kyststier og kystområder. Foreningen har også lagt ned en stor innsats for å stoppe den såkalte Yxney-avtalen som innebærer ulovlige stengsler som bom, port og gjerder for å hindre friluftsliv, og nye tiltak i strandsonen som brygge og fritidsboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**