Dagbøter mot sviktende rusomsorg?

Gjøvik kommune bruker fra tid til annen dagbøter som virkemiddel i kontrakter for å sikre seg levering av varer eller ferdigstillelse av for eksempel et bygg innen en gitt tidsfrist. Kan en tenke seg at Gjøvik kommune selv blir stilt overfor et tilsvarende krav om dagbøter, hvis kommunen ikke leverer en tjeneste av en viss kvalitet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I Sverige foreslår den svenske Regjeringen nå en lov som gir Socialstyrelsen, tilsvarende Helsetilsynet i Norge, adgang til å gi bøter eller til og med stenge kommunale tjenester som fungerer dårlig.

Gjøvik kommune har i dag 2 stillinger (i NAV) som følger opp de som går på legemiddelassistert behandling (LAR). Antallet LAR-brukere i Gjøvik kommune er nokså stabilt mellom 30 og 60 til en hver tid. Daglig skal disse ta medisiner, helst ha et aktivitetstilbud, boveiledning og generell bistand til å takle hverdagen, samt at "papirmølla" rundt hver enkelt skal håndteres.

Hva skjer hvis begge personene som fyller disse 2 stillingene blir sykemeldt samtidig? I aller verste fall kan begge bli langtidssykemeldte, også. Finnes det da vikarer å sette inn? Hvor lenge venter en eventuelt med å sette inn vikar? Mest alvorlig vil dette selvfølgelig være for LAR-brukerne, som ikke får den oppfølging som medisineringen forutsetter. Men det er også alvorlig med tanke på personalpolitikk. Det er klart at det er en ekstra belastning for den som er syk, å vite at den viktige jobben ikke blir gjort i deres sykefravær.

Som medlem av personalpolitisk utvalg har jeg fått innsikt i et skyhøyt sykefravær i enkelte sektorer i Gjøvik kommune, hvor enkelte avdelinger har over 20 prosent fravær. Sykdom kan oppstå, uavhengig av arbeidssituasjonen. Men for meg blir det vanskelig å ikke koble arbeidssituasjonen til et så høyt sykefravær.

Jeg tror dagbøter eller trussel om stans av en tjeneste ville satt et nødvendig søkelys på våre egne prioriteringer og tiltak, til beste for innbyggerne som trenger gode tjenester og for våre ansatte. Alle som er glad i offentlig sektor bør hilse velkommen en debatt om dagbøter i omsorgs- og velferdstilbudet også i Norge.

Christin Guldahl Madsen
Nestleder i Gjøvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**