Lærlinger som ressurs

Siste året ble opptrappingsplanen for lærlinger i kommunal sektor vedtatt av kommunestyret. Den kom etter initiativ fra Venstre. Ringsaker vil nå få en læreplass pr tusen innbyggere. I år økes etter planen antallet lærlinger fra 28 til 30, og i 2011 økes det til 32 læreplasser i kommunal sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: B.Aartun

Av Morten Andersen, Kommunestyrerepresentant Venstre
Vi er inne i en økonomisk vanskelig tid som på en eller annen måte vil berøre de fleste av oss. Da er det viktig å vise solidaritet og tenke konstruktivt, slik at så få som mulig blir skadelidende. Som så mange andre kommuner har Ringsaker en stor utfordring når det gjelder sysselsetting, særlig i pleie og omsorgsektoren.
Vi opplever et generasjons-skifte der mange med lang erfaring innen pleie og omsorg går over i pensjonistenes rekker. I tillegg er det fra før en generell underbemanning i den kommunale omsorgstjenesten. Vi står derfor ovenfor en stor utfordring på bemanningssiden innen kommunale tjenester. Rekruttering av lærlinger er derfor av helt avgjørende betydning. Siste året ble opptrappingsplanen for lærlinger i kommunal sektor vedtatt av kommunestyret. Den kom etter initiativ fra Venstre. Ringsaker vil nå få en læreplass pr tusen innbyggere.
I år økes etter planen antallet lærlinger fra 28 til 30, og i 2011 økes det til 32 læreplasser i kommunal sektor.
Regjeringens tiltakspakke på 28 mill. kroner er nå fordelt i Ringsaker. Mesteparten av disse pengene går til sårt tiltrengt rehabilitering av kommunens ungdomsskoler. De resterende 6.6 mill. kroner som kalles frie midler er også fordelt ved siste kommunestyremøte.
Venstre i Ringsaker er godt fornøyd med at vi fikk flertall for en sterkere opptrapping av kommunale læreplasser, slik at vi allerede i år vil øke antallet til 32. Dette er et lite, men viktig tiltak for de aller yngste i yrkeslivet som fra før har minimal arbeidserfaring. Det er denne gruppen som kommer aller dårligst ut i en økonomisk vanskelig tid. Det er i denne gruppen vi har størst arbeidsledighet, og det er her ledighet kan gi de største negative resultater.
Venstre i Ringsaker fikk vi flertall for å øremerke en halv million kroner til arbeid for unge arbeidssøkende i sommer. Det er et sosialpolitisk klokt tiltak som vil ha mange positive ringvirkninger. De unge vil tjene sine egne penger og få viktig arbeidserfaring. De vil unngå ledighet og vil stå styrket i framtidig arbeidsliv. Alternativet ville være å motta passiv sosialhjelp.
Ungdomspolitisk plan er tidligere vedtatt, men ikke satt i verk. Det var i denne planen vedtatt å innføre arbeidsstimulerende tiltak for de aller yngste uten tidligere arbeidserfaring. Det bør mindretallet som stemte imot vårt forslag bli minnet om.
Venstre vil ha et spesielt fokus på de med minst arbeidserfaring framover. Det er en spesielt sårbar gruppe som krever ekstra oppmerksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**