Slakter statens kollektivsatsing

– Staten overlater kollektivsatsingen til lokalpolitikerne, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen. – Det er en planleggingsmessig katastrofe at byggingen av dobbeltsporet mellom Oslo og Ski går så seint at det først står ferdig i 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Ola Elvestuen mener utbyggingen av Oslo-Ski går for seint.

Ola Elvestuen mener utbyggingen av Oslo-Ski går for seint.
Foto: Audun Heskestad

Til TV2 sier Ola Elvestuen at den statlige satsingen på kollektivtrafikk er fraværende. – Det er ingen statlig satsing på kollektivtrafikk. Situasjonen er at Oslo og Akershus bruker mer på kjøp av kollektivtrafikk enn staten bruker på NSB, som skal dekke hele landet.

Se videoklipp hos TV2 her (ekstern link).

Oslo og Akerhus kjøper kollektivtrafikk for 1,8 milliarder kroner, mens staten bruker 1,5 milliarder på NSB.

Denne påstanden benektes ikke av Liv Signe Navarsete, som henviser til økte overføringer til kommunene i sitt svar.

– Togsatsingen vil først stå ferdig om 10 år. Det går for langsomt, og gir hele den nasjonale jernbanepolitikken et uforpliktende preg. Man legger ansvar over på lokale myndigheter i større grad enn før, mener Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**