Gjennomslag for miljørapportering!

Stortingets kommunalkomite støtter nå forslaget fra Venstre om miljørapportering i kommunenes årsberetning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tre i Mobergsviken

Foto: Tore Rykkel

Venstre fremmet tidligere i år et privat lovforslag på Stortinget om at alle landets kommuner skal rapportere om miljø i sine årsberetninger. Les forslaget her. •

Stortingets kommunalkomite støtter nå dette forslaget. Et flertall i komiteen ber Regjeringen om å fremme forslag om at kommuneloven får et tillegg der det presiseres at det i årsberetningen skal gis en status over det kommunale miljøarbeidet. Les hele innstillingen fra komiteen her.

Det er etter Venstres mening viktig at kommunene rapporterer årlig om miljøvirkningene av sin virksomhet, som f.eks. om klimagassutslipp, energibruk og avfallshåndtering. Kommunens administrasjon, lokalpolitikerne og borgere vil dermed kunne følge med på om kommunen er på rett kurs i sitt miljøarbeid.

Bystyret i Haugesund har etter forslag fra Haugesund Venstre allerede vedtatt at kommunen skal rapportere om miljøstatusen i årsberetningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**