Moms-nei fra Senterpartiet: Svikter de frivillige organisasjonene

Bare dager etter Senterpartiets landsmøte vedtok momsfritak for frivillige organisasjoner, bryter de løftet. Torsdag vil Sp stemme ned et tilsvarende forslag i Stortinget. — Oppsiktvekkende og skuffende for ildsjeler i det frivillige Norge, sier Venstres Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Når Stortinget i morgen behandler forslag om moms-kutt for frivillige organisasjoner, bryter Senterpartiet et løfte som bare er dager gammelt.

Når Stortinget i morgen behandler forslag om moms-kutt for frivillige organisasjoner, bryter Senterpartiet et løfte som bare er dager gammelt.
Foto: Jan Kløvstad

Stortingets finanskomité behandlet nylig et forslag om skattekutt for frivillig sektor. Venstre og opposisjonspartiene vil at Regjeringen skal legge fram en sak om hvordan frivillig sektor permanent kan fritas for moms på varer og tjenester. Senterpartiet behandlet samme spørsmål sitt landsmøte og sa "Nei til skatt på frivillig arbeid". Når Stortinget i morgen behandler forslaget tyder alt på at de stemmer ned forslaget om momskutt for frivillige organisasjoner.

Viktig armslag for ildsjelene
Enkelte frivillige organisasjoner betaler mer i moms for varer og tjenester til staten enn de får i støtte.

– Et momsfritak ville vært en kraftig vitamininnsprøyting for de frivillige organisasjonene, og gitt det frivillige arbeidet bedre arbeidsvilkår, sier nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.

 - Skatte- og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi, mener Sponheim.

– Skatte- og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi, mener Sponheim.

– Skatte- og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi på nettopp en slik måte at frivilligheten selv får mer av disposisjonsretten over midlene. Soria Moria-erklæringen forplikter Regjeringen til å utrede mulighetene for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Nå har vi ventet i snart fire år, og det er på tide at Regjeringspartiene følger opp med handling, sier Venstre-leder Lars Sponheim.

Forslagene fra opposisjonen
Når Stortinget i morgen torsdag 2. april behandler saken, er det disse forslagene det skal stemmes over:

I innstillingen fra Finanskomiteen ber Venstre, sammen med de øvrige opposisjonspartiene, om at Regjeringen:
Legger fram en sak om hvordan frivillig sektor kan fritas for momsbelastningen knyttet til innkjøp av varer og tjenester på permanent basis, og vurdere hvor raskt en slik permanent ordning kan iverksettes.
Fremmer forslag om å utvide momskompensasjonsordningen for frivillig sektor til å bli en rettighetsstyrt generell momskompensasjonsordning som omfatter både varer og tjenester.
Fremmer forslag om økt grense for frivillige organisasjoners lønnsoppgaveplikt og økte grenser for arbeidsgiveravgiftplikt per ansatt/per organisasjon.
Fremmer forslag om økt ramme for fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**