Stivbent regletolkning ødelegger for en ungdom

En ungdomsskoleelev i Sør-Trøndelag var skoletrett og hadde problemer med all teorien på skolebenken. Skolen tenkte fornuftig og ordnet med at gutten fikk arbeide på en gård hver fredag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skoleelev

Resultatet var at gutten stortrivdes på gården. Han gledet seg hele uka til arbeidet og alt han lærte på gården. Resultatet var også at skoleprestasjonene til gutten steg.

Denne solskinnshistorien som TV 2 meldte om 29. mars vitner om en skole som tok elevens situasjon og behov på alvor og virkelig fikk til et opplegg som fungerte.
Men så kommer den tragiske fortsettelsen. Skoledirektøren i Sør-Trøndelag griper inn og stopper opplegget fordi skolen ikke har lov til å "overlate opplæring til en bonde." Det skolen har gjort er i strid med opplæringsloven. Dette er et trist eksempel på stivbent regeltolkning som kan ødelegge opplæringen for en ungdom. I denne saken må utdanningsdirektøren tenke seg om på nytt.

Venstre har i sitt stortingsvalgprogram tatt opp akkurat denne guttens situasjon. Landsstyret vedtolk nylig, etter forslag fra Telemark Venstre at "Kommunene må ha stor frihet til å organisere tilpassede opplæringstilbud til spesielt utfordrende elever."

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**