– Straffes fordi flertallspartiene ikke har en plan

Venstre er skuffet over at Hordaland ble den store taperen da midlene fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport ble delt ut i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det virker ikke som om flertallet i fylkestinget har hatt noen gjennomtenkt plan for hvordan Hordaland skulle få en solid andel av midlene, forteller Harald Hove, gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre. Han har tidligere utfordret Høyre, KrF og FrP til å presentere en fornuftig strategi for hvordan man skal få en større andel av midlene på. Dessverre fikk han liten respons.

Harald Hove 1

Hove peker på at man har sett en positiv trend i antall kollektivreiser i Bergensområdet og fylket, samtidig som biltrafikken har gått sakte nedover.
— Dette er en positiv trend, men vi må sørge for å legge til rette for stadig vekst, forteller han. Midlene som blir gitt gjennom belønningsordningen, skal gå til målrettede tiltak. — Blant disse er framkommelighet og pris sentrale, og det er her vi har savnet en plan fra flertallspartiene, forteller Hove videre. — Vi måtte vise med budsjettet at vi mener alvor når vi sier vi skal satse på kollektivtransporten i fylket, men det evnet altså ikke flertallet.

Trolleybuss TIDE Buss

Må vise vilje til å ta grep
— At ikke flertallspartiene budsjetterte med økte midler fra belønningsordningen var rett og slett overraskende, mener Hove. — Ved å signalisere at man ønsket å satse på løsninger innen kollektivtransport samtidig som man viste vilje til å ta kontroversielle grep, kunne Hordaland kommet langt bedre ut av denne tildelingen. Venstre la i sitt alternative budsjett for 2009 fram et program for å bedre framkommeligheten i Bergen. Denne ville ført til bedre uttelling i belønningsordningen, mener han.

– Vi hadde en unik mulighet til virkelig å satse på kollektivtrafikken, men det gikk tydeligvis flertallet hus forbi, konkluderer Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**