Ny gang-og sykkelvei i Løkendalen utsatt

Saken om ny gang-og sykkelvei i Løkendalen ble lagt i bero på onsdagens kommunestyremøte. — Det har kommet så sterke innvendinger fra folk som bor i området, at vi heller bør bruke kommunens knappe ressurser på noe innbyggerne ønsker, sa Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre, fra talerstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sykkelvei - skilt

Foto: TH

I saksfremlegget var det tre ulike alternativer til trasé over Løkendalen. Det var særlig traséforslag A og B som hadde skapt reaksjoner. For Venstre var imidlertid C et så dårlig alternativ, at ingen gang-og sykkelvei var bedre enn en trasé som ifølge Bjerkholt så ut som "verdens største U-sving".

— Hvis hensikten er å knytte de to boligfeltene sammen, er trasé C nedover dalen totalt uegnet. Ingen kommer til å benytte seg av den, mente Bjerkholt.

Resultatet ble at et enstemmig kommunestyre la saken i bero og ba rådmannen komme tilbake med en ny sak som utreder en trasé langs de eksisterende stiene over Løkendalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**