— Uakseptabel forskjellsbehandling

Venstres Boye Bjerkholt går kraftig ut mot forslaget om at bensinstasjoner skal få særbehandling i nytt forslag til kommunale åpningstider. — Det kan ikke være sånn at man må ha en bensinpumpe for å kunne selge pølser om natta. Alle serveringssteder bør få ha døgnåpent, ikke bare bensinstasjonene, sier Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Etter påske skal åpningstidsbegrensningene for serveringssteder uten skjenkebevilling opp til evaluering. Rådmannen har foreslått at dagens ordning videreføres, men at det legges inn et unntak for bensinstasjoner, slik at de kan ha døgnåpen servering. For Venstre er det helt uaktuelt.

— Vi vil gjerne at bensinstasjonene skal få selge mat om natta. Men Venstre er også opptatt av likebehandling. Det er urettferdig at bensinstasjonen skal få selge pølser, mens gatekjøkkenet litt lenger ned i gata ikke skal få lov. Vi kan ikke ha et regelverk som favoriserer store bensinselskaper på bekostning av små, selvstendige gatekjøkken, utdyper Bjerkholt.

Inntil ny serveringslov trådte i kraft i 2008 hadde Skedsmo kommune ingen åpningstidsbegrensninger for servering av mat. Siden 11. september i fjor har matserveringen i kommunen generelt vært åpen fra 06.00-03.30, mens det i Lillestrøm sentrum kun har vært lov å selge mat frem til kl. 02.00.

— Nattmatforbudet er meningsløst, det har ikke fungert etter hensikten, det møter liten forståelse blant folk, og det skaper problemer for både tradisjonelle serveringssteder og bensinstasjoner, mener Bjerkholt. Han inviterer nå andre partier til å støtte Venstres forslag om å gå tilbake til 24-timers matsalg i Skedsmo.

I tillegg til å åpne for døgnåpen matservering, vil Venstre også ta initativ til at Skedsmo kommune søker om dispensasjon fra nasjonale åpningstidsbestemmelser og gjennomfører en forsøksperiode med utvidet skjenketid.

— Nå har vi forsøkt innskrenkninger. For å få et godt sammenligningsgrunnlag, bør det neste naturlige steget være å gå den andre veien og prøve ut friere åpningstider, mener Bjerkholt.

Vedtak om nye åpningstidsbestemmelser gjøres i kommunestyremøtet den 6. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**