Vil utrede kompentanseår for lærere

Venstres Karl Meinert Buchholdt vil at Levanger kommune skal utrede et kompetanseår for lærere som arbeider i Levangerskolen. Saken ble tatt opp i kommunestyret 1. april i forbindelse med behandlingen av kvalitetsmeldingen for grunnskolen i Levanger 2008. Saken blir nå videresendt til arbeidet med kommunedelplan oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Levanger kommune kommune bør innføre et kompetanseår for lærere. Denne ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år — for eksempel syv år — kan få permisjon i inntil et år med full eller delvis lønn for å ta videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid, sier Buchholdt. Modellen bygger på ordningen for vitenskapelig ansatte.

-Innføringen av kompetanseår blant annet vil bidra til å øke lærernes kompetanse, bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes, samt sikre at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens samfunn, sier Buchholdt. – Samtidig kan tiltaket bidra til at det blir enda mer attraktivt å være lærer i Levanger, noe som er nødvendig i forbindelse med ytterligere rekruttering til yrket. Ordningen kan også føre til at lærere står lenger i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende årene, sier Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**