Momsfritak for frivilligheten

Venstre er oppgitt over Senterpartiets håndtering av støtte til frivillige organisasjoner. I et leserinnlegg uttrykker stortingskandidat Roar Sollied forbauselse over Senterpartiet, som torsdag stemte ned et forslag om skattekutt for frivillig sektor bare dager etter at partiets landsmøte vedtok momsfritak for frivillige organisasjoner!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fire dager etter at Senterpartiets landsmøte vedtok momsfritak for frivillige organisasjoner, bryter de løftet. Torsdag stemte Sp ned et tilsvarende forslag i Stortinget. -Dette er oppsiktvekkende og skuffende for ildsjeler i det frivillige Norge. SP er for tida i posisjon og kan gjøre noe med dette, hvordan skal man da tro at de skal gjøre mer i neste periode, undrer Roar Sollied: -Dette står ikke til troende!

Fritak for moms
Stortinget behandlet nylig et forslag om skattekutt for frivillig sektor. Venstre og opposisjonspartiene vil at Regjeringen skal legge fram en sak om hvordan frivillig sektor permanent kan fritas for moms på varer og tjenester. Senterpartiet behandlet samme spørsmål i sitt landsmøte og sa "Nei til skatt på frivillig arbeid." Under forhandlingene i Stortinget torsdag stemte Senterpartiet ned forslaget om momskutt for frivillige organisasjoner.

-Enkelte frivillige organisasjoner betaler mer i moms for varer og tjenester til staten enn de får i støtte. Et momsfritak ville vært en kraftig vitamininnsprøyting for de frivillige organisasjonene. Skatte og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi. Soria Moria-erklæringen forplikter Regjeringen til å utrede mulighetene for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Nå er stortingsperioden snart gått og regjeringspartiene har ikke fulgt opp med handling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**