Styrk frivillig sektor

Venstre ønsker skattekutt for frivillige lag og organisasjoner, blant annet ved å innføre fritak for merverdiavgift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Snøscooter

Venstre mener at frivillige lag og organisasjoner bør få beholde en størst mulig del av sine inntekter selv. De står for en verdifull innsats for enkeltmennesker og fellesskapet som det er verdt å premiere økonomisk. Røde Kors er et godt eksempel på dette nå i påsken. Deres snøscootere er 25 % dyrere enn snøscooterne hotellene har, bare på grunn av skattereglene. Slik vil ikke Venstre ha det.

Er det noe vi virkelig må støtte opp om, så er det engasjementet og nyttig innsats som blir lagt ned i frivillige lag og organisasjoner. De trenger en økonomisk vitamininnsprøyting, ikke økonomisk straff.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**