Anne Tørå Solsvik om kunnskapshavna

– Kunnskapshavna er et spennende prosjekt, sa Venstres Anne Tørå Solsvik i planutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Posisjonen stemte for å legge dette ut, med et tillegg om: få frem et alternativ hvor man fjerner de to øverste etasjene og få frem de økonomiske konsekvensene av det.

– Det ser bedre ut enn det Agderposten presenterte i går og man bevarer mer av utsikten på Batteriet enn jeg trodde. Jeg synes bygget er stilig. Det åpner opp for at folk kan ta det i bruk, sa Solsvik og framhevet at hun synes det er viktig at det ikke bare blir fremstilt slik som på tegningene, men at det faktisk blir slik at folk har tilgang til taket utenom kontortid når bygget står ferdig.

– På mange måter fungerer det som en forlengelse av Neset og det dekker der det er fjellskrent i dag. Det er positivt at planleggerne har trukket bygget lengre vest så det ikke starter opp foran bygget som står der i dag.

Anne Solsvik på fylkesårsmøtet

Foto: Jan Kløvstad

Anne Tørå Solsvik stemte for å utrede en evt gangbro fra Batteriet over til bygget for å forlenge utsiktspunktet. Venstre har sagt ja til denne utbyggingen og da må vi gjennomføre den. – Jeg er glad for også Høyre er opptatt av høyder og siktlinjer, og støttet forslaget fra Irene Henriksen Aune om å se nærmere på dette. Venstre vil senere ta stilling til om vi vil kutte i høydene utfra de alternative kostnadene som kommer fram i kommende utredninger.

Det vil komme nytt bygg vest for Eureka som har den øverste høyden på Eureka-bygget. Vi vil se begge bygga i sammenheng, sier Anne Tørå Solsvik.

I forbindelse med reguleringsplan for området, sa Solsvik at Venstre er opptatt av å ta vare på det gamle samtidig som vi utvikler byen inn i nyere tid og med ny arkitektur. Spesielt fremhevet hun behovet for å alltid tillate seg å se byen fra sjøen. Arendal er en by som må bevare sitt ansikt mot sjøen. Her fremhevet hun batteriet og muligheten til å komme inn med større båter (som cruisebåter) og legge til ved Grand.

Alle i planutvalget stemte for et forslag som omhandlet at man skal legge til rette for å ta i mot større båter ved Grand.

Neste runde om Kunnskapshavna, reguleringsplaner, høyder og utsikt er venta i august i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**