AutoPASS i kollektivtrafikken

Venstre fremmet i forrige måned forslag i Stortinget om en nasjonal ordning med elektronisk “køfri”-billett på kollektivreiser etter modell fra AutoPASS ordningen for biltrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alt ligger til rette for at det kan innføres en tilsvarende ordning innenfor kollektivtrafikken. På den måten kan det legges til rette for at de reisende kan foreta sømløse kollektivreiser over hele landet ved bruk av en elektronisk billett.

Med ett kort å forholde seg til vil en slik løsning være forenklende og bidra til å gjøre kollektivreiser mer attraktive. Reisende som bytter mellom operatører eller som krysser

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

fylkesgrensene på kollektivreiser, må i tillegg ofte også forholde seg til ulike billettsystemer.

I tillegg til å være forenklende for den reisende vil det også langt på vei kunne imøtekomme kravet om kontantfrie busser og derfor gi økt sikkerhet for sjåførene. Se bl.a. Nationens nettutgave.

En innføring av mulighetene for en felles elektronisk brikke eller et felles elektronisk kort som kan brukes på samtlige av landets busser, trikker, båter eller baner, bør dette også gi en økonomisk gevinst for den enkelte i form av billigere billetter.

Det er helt klart at en slik ordning vil gjøre det enklere for alle å reise kollektivt når det samme kortet kan brukes uansett hvor i landet du er. Det vil være det samme om du skal benytte deg av buss, trikk eller båt der du måtte befinne deg. På samme måte som dagens AutoPASS ordning, bør det være like enkelt å bestille kortet og type kort du måtte ha behov for.

For sjåførene og de reisende blir også ombordstigningen raskere i tillegg til at kontantbeløpene som oppbevares blir betraktelig redusert og derfor ikke gjør det like attraktivt å utføre kriminelle handlinger for å tilegne seg kontanter.

Forenklede ordninger er med på å tilrettelegge for at det skal blir enklere for folk å velge kollektivtransport. Flere kollektivreisende vil også være et viktig bidrag for å få ned biltrafikken og derfor også bidra til å løse noe av klimautfordringen vi står overfor.

Kåre Pettersen
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**