Foreslår autopass for kollektivtrafikk

Idag er det innført elektronisk betaling for biltrafikken gjennom AutoPASS-ordningen for biler. Venstre mener det bør innføres en tilsvarende ordning innenfor kollektivtrafikken som gjør det mulig å foreta sømløse kollektivreiser over hele landet ved bruk av en elektronisk billett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nestleder i Transportkomiteen på Stortinget Borghild Tenden (V) har nettopp er fremmet et forslag om en “autopass-ordning” for kollektivreiser med elektronisk betaling. Hele forslaget kan du lese her.

Venstre mener en slik løsning vil være forenklende og vil bidra til å gjøre kollektivreiser mer attraktive samtidig som det imøtekommer kravet fra Yrkestrafikkforbundet om kontantfrie busser og økt sikkerhet for sjåførene.

– Det er minst tre argumenter for et slikt system. Det ene handler om sikkerheten til sjåførene, det andre er at det i dag brukes for lang tid å komme på og betale for seg på bussen og det tredje er at det vil gjøre det enklere for folk å reise kollektiv Tiden er inne for å få til et landsomfattende elektronisk billettsystem for kollektive transportmidler, sier nestleder i Transportkomiteen Borghild Tenden.

 Venstre vil ha autopass for kollektivtrafikk.

Venstre vil ha autopass for kollektivtrafikk.
Foto: Alf Helge Greaker

– Vi har allerede et system for privatbilismen som gjør at vi med en elektronisk brikke kan kjøre gjennom de fleste av landets bomstasjoner uten å måtte stoppe bilen eller lete etter småpenger. Den samme ordningen må vi få til i kollektivtrafikken, mener Tenden

Venstre vil innføre en ordning med en felles elektronisk brikke eller et felles elektronisk kort som kan brukes på samtlige av landets busser, trikker, båter eller baner, og som samtidig gir økonomisk gevinst for den enkelte i form av billigere billetter.

Enklere

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Venstre

– Det er åpenbart at det blir enklere for alle å reise kollektivt når du kan bruke det samme kortet uansett hvor i landet du befinner deg og uansett om det er buss, trikk eller båt du reiser med. Og på samme måte som for bil, bør det være enkelt å bestille kortet og type kort eller brikke på nett. Klippekort, månedskort, årskort — det du måtte ha behov for. – Teknologien finnes allerede, sier Tenden.

– Jeg tror at dette er et tiltak som vil viktig for å tilrettelegge for at det blir enklere for folk å velge kollektivtransport, gjøre det tryggere for sjåførene og i tillegg være et viktig bidrag for å løse noe av klimautfordringen vi står overfor, sier Tenden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**