Foreslår autopass på kollektivreiser

Venstre fremmet nettopp et forslag i Stortinget om en “autopass-ordning” for kollektivreiser med elektronisk betaling. – Får dette forslaget flertall blir det like lett å krysse fylkesgrenser med kollektivtransport som med privatbil, sier Venstres 2.kandidat i Hordaland, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trafikk, vei, kø

I dag er det innført elektronisk betaling for biltrafikken gjennom AutoPASS-ordningen for biler. Venstre mener det bør innføres en tilsvarende ordning innenfor kollektivtrafikken som gjør det mulig å foreta sømløse kollektivreiser over hele landet ved bruk av en elektronisk billett. Venstre mener en slik løsning vil være forenklende og vil bidra til å gjøre kollektivreiser mer attraktive samtidig som det imøtekommer kravet om kontantfrie busser og økt sikkerhet for sjåførene.

– Vi har allerede et system for privatbilismen som gjør at vi med en elektronisk brikke kan kjøre gjennom de fleste av landets bomstasjoner uten å måtte stoppe bilen eller lete etter småpenger. Den samme ordningen må vi få til i kollektivtrafikken, mener Paarup Michelsen.

Venstre vil innføre en ordning med en felles elektronisk brikke eller et felles elektronisk kort som kan brukes på samtlige av landets busser, trikker, båter eller baner, og som samtidig gir økonomisk gevinst for den enkelte i form av billigere billetter.

Lars-Henrik Paarup Michelsen lite

Enklere
– Det er åpenbart at det blir enklere for alle å reise kollektivt når du kan bruke det samme kortet uansett hvor i landet du befinner deg og uansett om det er buss, trikk eller båt du reiser med. Og på samme måte som for bil, bør det være enkelt å bestille kortet og type kort eller brikke på nett. Klippekort, månedskort, årskort — det du måtte ha behov for. – Teknologien finnes allerede, sier Paarup Michelsen.

– Jeg tror at dette er et tiltak som vil viktig for å tilrettelegge for at det blir enklere for folk å velge kollektivtransport og dermed være et viktig bidrag for å løse noe av klimautfordringen vi står overfor, sier Paarup Michelsen.

Han peker på at en ordning med elektronisk billett må være frivillig for de reisende. Det må være anledning til å reise anonymt gjennom kontant betaling eller forhåndskjøp av billetter på alle kollektive transportmidler også i fremtiden. Venstre vil peke på at en ordning med elektronisk billett vil medføre at brukerne legger igjen flere elektroniske spor, og forutsetter derfor at slike data behandles på en måte som er forsvarlig når det gjelder hensynet til personvernet.

Forslaget kan leses her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**