Fylkesmannen opphevet vedtaket om nedleggelse av Hvasser skole !

Lovlighetskontrollen som Tjøme Venstre krevet etter det famøse nedleggingsvedtaket førte frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter og ha nedlagt mange 100 timer og adskillige møter er arbeidet i dag kronet med seier.
Fylkesmannen har gitt oss medhold i det vi hevdet da kommunestyret fattet nedleggingsvedtaket, med knappest mulig flertall.

Hvasser skole

Foto: R.Jonassen

Beslutningsvedtaket var for tynt, saksbehandlingen var feil og langt fra forsvarlig.
Dette er en nesestyver av rang for sittende ordfører fra Arbeiderpartiet, som fikk støtte til vedtaket av Tjøme Høyre.

Vi vil med dette takke alle som har bidratt med kompetanse og drahjelp for at dette ble et så godt resultat.

Dette har vært et godt gammeldags dugnads arbeid der mange har bidratt med sitt. Vi gratulerer Monica Augheim Hofer for en formidabel innsats i denne saken.

Monica 2008

Foto: R.Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**