Regjeringen satser ikke på fornybar energi

I avisene meldes det nå at StatoilHydro og Statkraft har vedtatt å investere 10 milliarder (sic!) kroner i å bygge en havvindpark kalt Sheringham Shoal utenfor Norfolk i Storbritannia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vindmølle

Dette skjer mens det nesten ikke er bygd en vindmølle i Norge under den sittende regjeringen.

Grunnen til at StatoilHydro og Statkraft vil bygge ut i Storbritannia og ikke i Norge er at man der har et helt annet økonomisk støttesystem for fornybar energi enn i Norge. For foreløbig er det ikke rent bedriftsøkonomisk lønnsomt å bygge ut fornybar energi, bortsett fra fossekraft, hverken i England eller Norge. Men allikevel er det vedtatte målsettinger om å bygge ut betydelige mengder med bl.a. vindkraft i Norge.

Problemet er at regjeringen ikke vil sørge for tilsvarende ordninger med støtte til utbygging av fornybar energi som f.eks. i England og Sverige og andre land. Dette er også kalt for “Grønne sertifikater”.

Det er forunderlig at man i oljerike Norge, som både har blitt rik på oljen og som slipper ut svært mye CO2 på grunn av oljeutvinningen, ikke nå kan få på plass en ordning som gjør at utbygggingen av alternative energikilder skyter fart.

Her i Telemark har vi naturlige forutsetninger for å bygge ut fjernvarme basert på biobrenselsanlegg, altså basert på trevirke fra skogen. På denne måten kan vi erstatte oljefyring og bruk av strøm til oppvarming. Men det meldes at også denne utbyggingen sliter med lønnsomheten med dagens ordninger. Det kan synes som om det er viljen det skorter på hos den nåværende regjering til å gjøre noe virkningsfulllt med denne saken.

Gustav Søvde
2. kandidat for Telemark Venstre til stortingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**