Politiske fråsegner til Landsmøtet

Det er innkome 43 framlegg om politiske fråsegner innan fristen. Framlegg om fråsegner som kjem etter fristen må realitetshandsamast av landsmøtet med 2/3 fleirtal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Last ned fråsegnene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**