Helheitlege transportkorridorar

I valprogrammet som skal bestemmas på Landsmøtet i Stavanger satses det på helhetlige transportkorridorer for gods innenlands

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bergen vei

Foto: MK

Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. Vi vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Venstre vil også bygge ut helhetlige transportkorridorer for godstransport innenlands og ut av Norge, slik at vei, sjø og bane kombineres kostnads-, energi- og miljømessig optimalt. Norge må integreres sterkere i utviklingen av en felles europeisk transportpolitikk.
Venstre vil gi Samferdselsdepartementet ansvar for alle transportformer, også sjøtransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**