Vil beholde jury-ordningen

Aftenposten skriver i dag at det er flertall blant stortingspartiene for å beholde juryordningen. —Dette er et sterkt argument for at vi i hvert fall ikke må avskaffe juryen i en stemningsbølge, sier Odd Einar Dørum (V) til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 –Dette er et sterkt argument for at vi i hvert fall ikke må avskaffe juryen i en stemningsbølge, sier Odd Einar Dørum (V) til Aftenposten.

–Dette er et sterkt argument for at vi i hvert fall ikke må avskaffe juryen i en stemningsbølge, sier Odd Einar Dørum (V) til Aftenposten.
Foto: Per Elling Braseth-Ellingsen

Venstre ønsker å beholde juryordningen, men vil forbedre den ved at den må avgi en begrunnelse. – Vi må få en bred gjennomgang, både om håndtering av vitnepsykologi og om forholdet til sakkyndige, om dommerne bærer svart kappe eller ei. Det beste vi kan gjøre er å beholde juryen og be den begrunne sine avgjørelser. Det minste vi kan gjøre er å ha en seriøs gjennomgang, sier Dørum til Aftenposten.

Vedtas på Venstres landsmøte
Venstres landsmøte i Stavanger (24.-26. april) skal endelig vedta Venstres programformulering for 2009-20013. Teksten som er innstilt fra landsstyret lyder slik:

“Venstre mener det ikke tilfredsstiller grunnleggende krav til rettssikkerhet at man kan bli dømt til straff i andre instans uten begrunnelse. Venstre vil derfor styrke dagens juryordning ved at det innføres skriftlig begrunnelse ved domsavsigelse. Rettsapparatet må tilføres tilstrekkelig med ressurser for å sikre dette.”
(Se side 60 i utkastet til program)

Sikres juridisk kompetanse
Venstre ønsker å tilføre juryen juridisk kompetanse, for eksempel gjennom en juridisk sekretær.
Venstre mener at juryen kan sikres juridisk kompetanse ved at den gis tilgang på en juridisk sekretær. —Vi vil tilføre juryen kvalifisert hjelp, slik at juryens enkle ja eller nei kan begrunnes. Rettsapparatet må tilføres tilstrekkelig med ressurser for å sikre dette, sier Dørum til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**