Vil du bli medlem i Karmøy Venstre?

Vi vil gjerne ha enda flere engasjerte medlemmer i vårt lokallag!
https://www.venstre.no/skjema/innmelding/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hvem er vi?
Karmøy Venstre er kommunens eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal, radikal og sosial politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk, som på alle områder skal gi mer til dem som trenger det mest.

Kampen for et godt bygde- og bymiljø er også en viktig oppgave for oss.

Ved Stortingsvalget i 2005 fikk Venstre en oppslutning på 5,9 prosent. Venstre har 10 representanter på Stortinget, og Lars Sponheim er leder.

Karmøy Venstre fikk en oppslutning ved kommunestyrevalget i 2007 som gav 2 kommestyrerepresentanter og et formannskapsmedlem.

I de kommende årene er våre kjernesaker å ta skrittet over i lavutslippssamfunnet, å bygge kunnskapssamfunnet og å reformere velferdssamfunnet.

Hvorfor bli med?
Karmøy Venstre er en arena hvor du kan delta i politisk arbeid på et sosialliberalt grunnlag. Det viktigste arbeidet vårt er lokalt, men som medlem i et nasjonalt parti kan du også delta i aktiviteter på fylkes- og nasjonalt nivå.

Som medlem i Karmøy Venstre er du velkommen til å delta på alle gruppemøtene våre. Det vil si at du kan gi dine synspunkter på saker som skal behandles i kommunestyret og andre kommunale utvalg, og dermed kunne påvirke beslutningene.

Hva forplikter jeg meg til? Må jeg være aktiv?
I Karmøy Venstre er alle velkommen, og medlemskap medfører ikke forpliktelser, utover å betale medlemskontingenten! Hvor aktiv du ønsker å være er opp til deg selv. Hvis du ønsker å bli medlem kun for å støtte laget og arbeidet vi gjør, men helst ikke vil være aktiv, er det helt i orden.

Selv om du bare vil være passiv medlem er vi veldig glad for om du blir med! Flere medlemmer gir oss både motivasjon og engasjement for arbeidet, og det øker slagkraften vår som organisasjon!

Du kan gjerne ta kontakt med lokallagsleder Asbjørn Eik-Nes(e-post: [email protected]) eller på tlf. 915 88 191 dersom du ønsker mer informasjon om oss før du avgjør om du vil melde deg inn.

Hilsen Styret i Karmøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**