Det må tas affære mot tikkende miljøbomber

Fiskeri- og Kystdepartementet og Miljøverndepartementet, må sørge for at det snarest kommer på plass forskrifter, som sikrer en umiddelbar hugging av gamle fiskebåter som er tatt ut av ordinært fiske, sier leder i Finnmark Venstre Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Det kan ikke være slik at fiskebåtredere, som har kjøpt fiskefartøy for å flytte kvotene, avhender disse nesten hvor som helst. Gamle fiskebåter som er tatt ut av fiske er tikkende miljøbomber slik de ligger i opplag uten tilsyn. Vi kan ikke akseptere at andre skal sitte med belastningen ved eventuelle forurensinger, sier Soløy, og mener bestemt at det må innføres dagbøter, dersom fartøyene ikke blir hugget innen rimelig tid.

-Slik jeg har forstått forurensingsloven, så er det eierne som er ansvarlig, og må ta den fulle og hele økonomiske belastningen ved en forurensing fra disse fartøyene, sier fylkeslederen til slutt. Han presiserer også at det ikke bare er forurensingsfaren han er redd for, men disse etter hvert så rustne fartøyene, er jo også en estetisk forurensing, der de ligger i opplag, forskjellige steder langs kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**