Ansvarsfraskrivelse fra Regjeringen

Under dagens høring om situasjonen i NAV, stilte statsråd Dag Terje Andersen og redegjorde fra regjeringen side. – Det var en underlig opplevelse å høre en statsråd som kun tar ansvar for en kort periode han har vært statsråd og “glemmer” at regjeringen har sittet i snart 4 år, sier Venstres André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– NAV-reformen er den største velferdsreformen i denne stortingsperioden. -Derfor er det underlig at Regjeringen ikke tar mer ansvar for det uføre som NAV er i. -Regjeringen har hittil hatt mer fokus på å bygge kontorer enn å sørge for at folk får den hjelpen de trenger, påpeker Skjelstad.
– Egne forvaltningsenheter vekk fra brukerne har foreløpig skapt flere problemer enn de har løst, det har vært mye dobbeltarbeid, og folks papirer har forsvunnet i et stort sluk. Dette var noe av problemene i NAV lenge før finanskrisen akselererte, påpeker Skjelstad.

Store utfordringer
NAV skal håndtere kompliserte regelverk, og særlig er situasjonen for de med sammensatte behov vanskelig. -Køene øker og det sitter mange som må vente i NAV i opp til 16 mnd, før de får en avklaring. -Dette er fullstendig ødeleggende for de som er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet, eller ikke kommer seg videre fordi NAV ikke får tatt avgjørelser. Dette er uakseptabelt, sier Skjelstad.

Det finnes heldigvis også mer positive trekk ved situasjonen i NAV. Det er rapporter fra både brukere og ansatte som peker på at det er lys i tunnelen. Statsråden har i dag forsikret om at dagpengeutbetalingen nå er under kontroll, men finanskrisen er ikke over og det gjenstår å se hvordan arbeidsledigheten utvikler seg.
-Det er viktig at vi følger denne utviklingen nøye, sier Skjelstad.

Rammer svakeste brukere
Regjeringen nedprioriterer det sosialfaglige arbeidet, og dermed går det utover de svakeste brukerne. – Det er helt nødvendig at dette arbeidet styrkes, sier Skjelstad. Det viktigste med NAV-reformen må være at brukerne opplever det som enkelt å få tilgang til tjenestene, og at kompetansen kan komme så nær brukeren som mulig, påpeker Skjelstad.
De negative brukererfaringene og fokuset på organisering og problemer er urovekkende. Vi trenger en dyktig førstelinjetjeneste som tar vare på folk. Systemkampen er utfordrende nok i seg selv.

Regionale forskjeller
Venstre er fortsatt negative til at regjeringen har valgt å utsette iverksettingen av tre forenklingsordninger som er helt nødvendig for å få effekt av NAV — reformen. Det virker som arbeidsministeren fullstendig overser de NAV-kontorene som faktisk fungerer godt og som har sett frem til å ta i bruk et lovverk som vil øke kvaliteten på tjenestene og gjøre dem mer effektive.

Flere ut av arbeidsmarkedet
Det er tendenser til at flere blir satt på trygd som både har ønske om og er i stand til å være i arbeid. – Norge har allerede svært mange på uføretrygd som er i arbeidsfør alder, og det er tragisk om dette rammer enda flere unge når de pga av manglende kapasitet i NAV blir skjøvet ut av arbeidsmarkedet, avslutter Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**