Kjære fiskeriminister

Nordland Venstres toppkandidat Berit Woie Berg utfordrer i dette brev fiskeriministeren til å tale fiskerienes interesser i AP´s interne olje kamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ett av de viktigste temaene i årets valgkamp vil være om vi skal tillate leiteboring i Lofoten og Vesterålen (LoVe) i kommende Stortingsperiode. Det berører miljøpolitikk, forvaltningspolitikk, klimapolitikk, energipolitikk, økonomisk politikk, regionalpolitikk, næringspolitikk generelt og fiskeripolitikk spesielt. Arbeiderpartiet har sagt at de ikke vil ta standpunkt til oljeboring i LoVe før forvaltningsplanen legges fram i 2010. De vil med andre ord ikke ha noen mening om spørsmålet i valgkampen, enda spørsmålet er høyaktuelt nettopp i denne Stortingsperioden. I den forbindelse har jeg noen spørsmål til fiskeriminister Helga Pedersen:

1. Betyr dette at heller ikke fiskeriministeren vil ha noen mening om dette i valgkampen?
2. Når fiskerinæringa og sjømatprodusentene, samt havforskningsinstituttet, så klart fraråder boring i LoVe, har ikke da fiskeriministeren et godt utgangspunkt til å ta et standpunkt og ivareta fiskeri- og sjømatnæringens interesse?
3. Det er bra at det pågår arbeid med en forvaltningsplan, men den må jo bygge på den kunnskapen vi faktisk har og de utredninger som er i gang. Forventer ministeren å få ny kunnskap neste år om fiskeriforvaltning, gyteområder, korallrev, sjømatnæringens omdømme og miljøspørsmål?
4. Pågår det en utredning om de oven fornevnte spørsmål og miljøet i havet som Havforskningsinstituttet, fiskeri- og havbruksnæringen og miljøorganisasjonene ikke er kjent med?
5. Er ministeren enig i at det ikke finnes andre områder langs kysten som har sterkere begrunnelse mot oljeboring enn LoVe, og at dersom dette området åpnes så er hensynet til fiskerinæringen underlagt hensynet til oljenæringen?
6. Dersom LoVe er aktuell for oljeboring har da forvaltningsplanen noen hensikt med tanke på oljenæringens tilgang til arealer og ressurser? Vil ikke da forvaltningsplanen mer være et verktøy for å fordele arealer mellom ulike interesser etter at oljenæringens interesser først er ivaretatt? Mener fiskeriministeren at dette er akseptabelt for fiskeri- og havbruksnæringen?

Berit Woie Berg

Berit Woie Berg

Selv om Arbeiderpartiet velger å være taus i spørsmålet, bør vel fiskeriministeren tale.
Med ønske om klart svar fra tydelig fiskeriminister!

Vennlig hilsen
Berit Woie Berg
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**