Miljøskandale å prioritere biltunnel til Arna!

– Byrådets temamøte for biltunnel til Arna i dag bar mest preg av å være et “hurra-møte”. Ut ifra byrådets sammensetning er det ikke overraskende at disse partiene vil få fart på dette prosjektet, men miljøpolitisk er det en skandale, sier bystyrerepresentant for Venstre og medlem av komite for klima, miljø og byutvikling, Sara Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sara Henriksen

– Byrådet har lite troverdighet innenfor miljøpolitikken fra før, men å bygge en biltunnel til Arna kan sidestilles med å avslutte all miljø- og klimasatsing i Bergen, mener Henriksen. – En biltunnel kommer til å pumpe biler inn i Bergen sentrum og utligne alle andre miljøtiltak som er gjennomført i Bergen de siste årene. I tilegg kommer den til å sparke beina under en fremtidig togtunnel, sier hun.

KrF ikke lenger et miljøparti
– Dersom byrådet nå, med KrFs Lisbeth Iversen i spissen, prioriterer å bygge biltunnel istedet for togtunnel til Arna kan KrF glemme å kalle seg et miljøparti i fremtiden. Vi får bare håpe Stortinget sier nei til å være med å finansiere dette prosjektet, bompengefinansiering har byrådet som kjent så store problemer med at dersom det skulle de bli et alternativ så skrinlegges sansynligvis hele prosjektet, avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**