Populistisk om integrering fra Arbeiderpartiet

Jan Bøhler (Ap) krever at innvandrere deltar på foreldremøter og dugnader. Bøhlers retorikk er fordummende og stigmatiserer både innvandrere og Groruddalen. Han todeler befolkningen og opprettholder dermed skillet mellom oss og dem. Dette er populismens ansikt på sitt verste, skriver Jon Julius Sandal i Akers Avis Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal

At det å ikke delta på foreldremøter og dugnader er et problem forbeholdt innvandrerbefolkningen er en myte jeg vil ta sterk avstand fra. I mitt arbeid som pedagogisk leder i en av Groruddalens barnehager har jeg erfart at de fleste foreldre med minoritetsbakgrunn faktisk møter opp på foreldremøtene. Jeg vil påstå at det ikke er noen utpreget forskjell i oppmøtet mellom etnisk norske foreldre og minoritetsforeldre. Foreldre med innvandrerbakgrunn har i all hovedsak de samme gode ønskene for sine barn som etnisk norske. Innvandrere stiller også opp på dugnadsarbeidet og sosiale sammenkomster i barnehagen.

Det samme gjelder dugnadsarbeidet i borettslaget der jeg bor på Ammerud. Oppmøtet kan ofte være sporadisk, men å påstå at det kun er innvandrerne som ikke stiller opp på dugnaden er direkte feil.

Venstre ønsker integrering, ikke assimilering eller segregering. En god integrering er et toveis ansvar hvor alle parter må bidra for at vi skal kunne lykkes. Det er et grunnleggende liberalt prinsipp at alle mennesker skal behandles som individer, ikke kollektivt som en gruppe.

En nøkkel til vellykket integrering er kommunikasjon, toleranse og gjensidig respekt. Det handler om et inkluderende samfunn. Mennesker som føler seg velkomne og verdsatt for hva de er, uavhengig av etnisitet, stiller også opp i lokalsamfunnet. Med sitt populistiske utspill viser Jan Bøhler manglene kunnskaper om hva integrering egentlig handler om.

Jon Julius Sandal
nestleder i Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**