Valgkamp for Venstre – fordi jeg er glad i Oslo

Venstre skal på Stortinget fordi vi lever ulike liv i en by med stort mangfold, og fordi akkurat det er kvalitet ved Oslo jeg er glad i, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i spalten Refleksjoner i Akers Avis 15. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Reidar Lerdal

I år har vi hatt en vinter med mye snø, men Venstres valgkampstart på Håndverkeren markerer alltid våren i et valgår. Da er de første frivillige på plass fra hele byen, og vi blir bedre kjent med kandidatene, politikken og organisasjonen. I slutten av mars, nøyaktig to år etter samme type arrangement for kommunevalgkampen, var vi der og hørte på Oslo Venstres toppkandidater på Stortingsvalglisten, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Alvhild Hedstein.

– Kunnskapssamfunnet! sa Trine Skei Grande. Vi skal satse på forskning og gode lærer i skolen. Lærere skal få videreutdanning og vi skal ha 5-årig lærerutdannelse.
– Velferdsreform! sa Ola Elvestuen. Vi skal skape gode, moderne løsninger nær folk. For å ta vare på og utvikle velferdskommunene og lokaldemokratiet vil vi ha færre kommuner og en desentralisering av velferdstjenester.

Groruddalens Venstrelag var solid representert på valgkampstart-arrangementet. Jeg er stolt av å se at mitt bydelslag, Grorud Venstre, på seks år har utviklet seg fra intet til å bli et partilag med både en stemme i Groruddalen og en stemme i Oslo Venstre. Vi høres hele tiden, og jeg mener det er fordi vi vil noe, med Grorud, med Oslo og med verden.
– Trine var kjempebra, sa nestleder i Grorud Venstre, Jon Julius Sandal. Skei Grande vil ha en god, offentlig allmenndannende skole, som er bærebjelken i kunnskapssamfunnet. Venstreskolen skal gi alle kunnskap og like muligheter til å være deltagere demokratiet og snakke sammen, enten vi er snekkere eller professorer.

Trine Skei Grande har sittet åtte år på Stortinget allerede, og vi synes hun har gjort en fenomenal innsats på veldig mange felt. De siste fire årene har hun spesielt jobbet med kulturpolitikk og barne- og familiepolitikk. På møtet nevnte hun blant annet hvor viktig de frivillige organisasjonene er for Venstre. De har ofte vært helt sentrale i utviklingen av nye, nødvendige velferdsordninger. Venstre vil ha momsfritak for frivillige tjenester.

For Venstre har miljøpolitikk alltid vært nummer en, både klassisk naturvern, og nå også blant annet ressursbruk og klimapolitikk. — Lavutslippssamfunnet! sa Alvhild Hedstein, direktør i Stiftelsen Miljømerking og Oslo Venstres 3. stortingskandidat. Når Venstre lover minst 25% CO2-kutt, så skal vi ikke gjøre det ved å kjøpe kvoter i fattige land, men vi skal gjøre det innenlands. Vi skal gjøre det ved hjelp av teknologiutvikling, tog, fornybar energi og CO2-avgifter. Venstre har alltid hatt en optimistisk klimapolitikk, og vi tror vi kan skape et renere samfunn selv, her i Norge.

Venstre mener også at det er viktig å få på plass en Markalov. Det forslaget som nå foreligger gir forhåpninger akkurat i forhold til stengning av Huken pukkverk (Miljøverndepartementets behandling av saken tyder på det). Men ærlig talt, så er selve lovforslaget elendig! Det har altfor mange svakheter til at Venstre kan applaudere. En betydelig svakhet ved loven er at det er uklart hvordan de områdene i Marka som allerede er vernet etter naturvernloven, skal forvaltes. En uklar lov er en uferdig lov!

Det er vår, og 14. september er det Stortingsvalg. Grorud Venstre og de andre Venstrelagene i Groruddalen er klare for valgkamp fordi vi tror landet trenger et nytt flertall. Der regjeringen står for ensretting, intoleranse og uvilje mot gode løsninger står Venstre for mangfold, tillit og vilje til å skape resultater for enkeltmennesker. Vi går med åpne øyne inn i framtida og vi tror det blir en ren fornøyelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**