Bergen trenger en ny havn

Havnen i Bergen er et trist syn i vinterhalvåret. Der er mange år siden Vågen pulserte av liv hele året og det står ikke bedre til på Torvet. Fjordbåtene er forlengst borte og utenom turistsesongen er Vågen ganske så tom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hans-Carl Tveit

Skoltegrunnskaien ligger også i lange perioder øde efter at Englandsbåten og Danskebåten sa takk for seg. De fartøyene som søker havn der en gang i blant. er gjerne forskningskskip tilknyttet oljeletingen på kontinentalsokkelen eller et militært fartøy som forviller seg inn i den lune havnen som Vågen er. At Festningskaien er totalt steng med “Terrorgjerder”er derfor meningsløs. Å stenge ute bergenserne fra denne flotte paradekaien er det få av oss som skjønne poenget med. Rett nok er det stor trafikk når Cruisebåtene klapper til kai i sommerhalvåret, og til sommeren er det allerede meldt om ny rekord. Over 245 fartøy har meldt sin ankomst så langt og flere kan det enda bli. I stavanger har de “mobile gjerder”i høysesongen og ellers i året slipper innbyggerne fritt til på kaien. Det må da gå an også i Bergen?

Så kjære Byråd Lisbeth Iversen, slutt å være den flinkeste jenten i klassen og gi oss mobile gjerder slik at vi kan få bruke kaien i vinterhalvåret. Slipp heller til de unge og kreative studentene som har laget en flott prosjektoppgave som viser hvordan byen kan vinne den indre havnen tilbake og lage aktivitet for bergenserne i vinterhalvåret og gjøre turistenes ankomst til Bergen til en opplevelse i sommerhalvåret.

Bergen

Det står dessverre ikke bedre til med havnen på Dokken. I snart 20 år har Kommune og Havnevesen diskutert og utredet hvordan de skal utvikle Bergen som Havneby. Dokken er i dag like mye preget av å være en lagerplass for containere som å være nerven i den største haven i nord Europa når vi regner med alle områdene som Havnevesenet i Bergen betjener Det er ikke akkurat noe vakkert syn heller som preger dette området som med fordel kunne brukes på en langt mer og moderen måte. Vi skal ikke så langt utenfor Bergens grenser for å finne trenden i hvordan man utvikler en moderne havn. Stavanger har gjort det, Helsingfors likeså. Ja de fleste store havnebyene som det er naturlig å sammenligne seg med har flyttet ut av bykjernen for å skaffe seg god plass og kortere strekning å seile, samtidig som byene på den måten har sikret seg store sentrale områder til ny byutvikling. Det kan vi også gjøre i Bergen.

Like lenge som havnedebatten har pågått har vi i Venstre vært tydelig på at Dokken og østsiden av Puddefjorden vil gi muligheter for å etablere en helt ny bydel. En bydel som kan huse flere tusen nye innbyggere som kan få boliger i sjøfronten og som vil gi de gamle kaiområdene et nytt liv. Her kan vi bygge en ny bydel på miljøet spremisser, med sentrum i gangavstand og sjøen utenfor kjøkkenvinduet. Dette har vi foreslått i mane år og vi har to ganger lagt frem tegninger/skisser på hvordan det kan gjøres for å transformere byens bakgård til en perle med boliger og butikker og med annen sentrumsnær næringsvirksomhet og det vil fortsatt være plass til hurtigruteterminalen og en avlastningskai for cruisbåter, men alle containerne og tungtrafikken gjennom dagens boligområde vil bli en saga blott. I en slik bydel er det også plass til byrom og private soner.

Hvorfor havnestyret og flertallet i Bystyret har nølt i alle disse årene er meg helt uforståelig, for det har ikke skortet på alternative forslag til hvor havnen kan flyttes. Det logiske og enkle er å selvfølgelig å flytte haven lenger sør for å spare seilingstid og å finne et området som er stort nok til å kunne utvikle en havn som kan vokse i mange år. Da er det et alternativ som etter min og Bergen Venstres mening er det optimale. Legg den nye havnen på Lundaneset i Sund kommune rett over fjorden fra Flesland. Det gir kortere seilingstid i et trygt og lunt farvann, til et område hvor havnen kan vokse efter behov i uoverskuelig fremtid.

For de som tror at de har funnet svarer ved å legge en ny havn på Flesland bør tenke seg om en gang til. Selv om man går så langt mot nord som det er fysisk mulig vil en, før eller senere rasere et lokalsamfunn med hundrevis av innbyggere på Sletten ved Flesland. Bruk heller muligheten til samtidig å få etablert nytt Sotrasamband i sør, så slipper vi å ødelegge bomiljøet i de områdene som Hordaland veikontor vil rasere med ny motorvei i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**