– Giskes momsløfter har null troverdighet

– Giske er ribbet for troverdighet når han lover momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Statsråden gjentar jo bare det som står i den snart fire år gamle Soria Moria-erklæringen. Hvorfor har han ikke gjort noe med dette før, spør stortingskandidat for Hordaland Venstre, Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolekorps

Kulturmomsutvalget leverte sin innstilling 26. februar 2008, men to måneder før stortingsperioden er over har regjeringen enda ikke lagt frem en sak til Stortinget om momsfritak for frivillige organisasjoner.

Da stortinget 2. april i år behandlet et forslag om momskompensasjon sa Ap, SV og SP nei til at regjeringen skulle:
• Legge fram en sak om hvordan frivillig sektor kan fritas for momsbelastningen knyttet til innkjøp av varer og tjenester på permanent basis, og vurdere hvor raskt en slik permanent ordning kan iverksettes.
• Fremme forslag om å utvide momskompensasjonsordningen for frivillig sektor til å bli en rettighetsstyrt generell momskompensasjonsordning som omfatter både varer og tjenester.
• Fremme forslag om økt grense for frivillige organisasjoners lønnsoppgaveplikt og økte grenser for arbeidsgiveravgiftplikt per ansatt/per organisasjon.
• Fremme forslag om økt ramme for fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner.

Her finner du saken på Stortingets nettsider.

Lars-Henrik Paarup Michelsen lite

Ingen vilje i regjeringen
– Denne regjeringen har med sitt stortingsflertall de siste fire årene hatt en unik mulighet til å gjennomføre politikken sin. Der andre regjeringer har måtte inngå kompromisser med opposisjonen på stortinget, har denne regjeringen i realiteten kunne gjøre akkurat som den ville. At de etter fire år enda ikke har innført momsfritak viser at regjeringen ikke har villet momskompensasjon nok, sier Paarup Michelsen.

Paarup Michelsen mener en kompensasjonsløsning bare vil gi mer makt til staten.
– Venstre krever ikke momskompensasjon, men momsfritak. Det er en betydelig vesensforskjell, understreker Paarup Michelsen. — Kompensasjonen er i realiteten et lån til staten som man kanskje får tilbake året etter. Frivillige organisasjoner trenger heller frie midler som kan brukes på de formål hvert enkelt idrettslag og korps vil prioritere selv. Det frivillige kulturlivet må få slippe å være styrt av Giskes prioriteringer.

Korps2

Venstre vil på neste helgs landsmøte etter all sannsynlighet programfeste momsfritak til frivillige organisasjoner. – Skatte- og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi på en slik måte at frivilligheten selv får mer av disposisjonsretten over midlene. Kulturmomsutvalgets innstilling viser også at små- og mellomstore organisasjoner ville tjent mest på momsfritak, sier Paarup Michelsen.

Les om saken i dagens papirutgave av BT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**