– Rein, sau og rovdyr

Vi har ei stor utfordring i å få rovdyrforvaltninga til å fungere etter intensjonen i Finnmark, sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Denne uken arrangerte Porsanger kommune rovdyrseminar, hvor Venstres Vera Lysklætt deltok.

 Vera Lysklætt

Vera Lysklætt

Skuffet over myndighetene
– Det er veldig positivt at Porsanger kommune har tatt initiativ til dette rovdyrseminaret om forebygging av rovdyrskader i Finnmark. Det som er mindre positivt det er at hverken Landbruksdepartementet eller Miljøverndepartementet prioriterte å ta turen nordover for å delta på dette viktige seminaret. Det må oppleves som veldig nedslående for de som daglig lever med denne problematikken tett innpå seg, sier Lysklætt.

Bekymret for rekrutteringen
– Vi må erkjenne at vi har rovdyrutfordringer her i fylket, være åpne for justeringer og så gjøre det ytterste for å legge grunnlaget for en bedre sameksistens mellom rovdyr og beitende dyr. Dette handler om å vise respekt og forståelse for næringsutøvere som prisverdig vier sitt liv til næringer som produserer mat. Jeg frykter for rekrutteringa til primærnæringene i framtida når konfliktnivået er slik det er i dag. Dette er primærnæringer som også er viktige kulturbærere i fylket vårt, fortsetter Lysklætt.

Finnmarksvidda

Foto: Vera Lysklætt

Etterlyser mer dialog med næringen
– Vi må ha mer forskning og det forebyggende arbeidet som foregår på dette området i dag må evalueres. Spørsmål man må stille seg er om dagens forvaltning er tilpasset de forhold som vi har i Finnmark, og sist men ikke minst — involveres næringsutøverne godt nok i dette arbeidet. Det må en felles forståelse til for hva problematikken egentlig går ut på og det må "jobbes på lag" med næringene, forklarer Lysklætt.
– Og, hva med samarbeidet med finske myndigheter — kommer det konkrete nok resultater ut av dette samarbeidet, spør Lysklætt. Vi har ei uendelig lang grense mot Finland og rovdyra kjenner som kjent verken fylkesgrenser eller landegrenser. Alt dette er problemstillinger og spørsmål som må stilles, sier Vera Lysklætt.

Den riktige balansen
– Etter å ha deltatt på rovdyrseminaret i Lakselv er inntrykket at vi har ei stor utfordring i å få rovdyrforvaltninga til å fungere etter intensjonen her i fylket. Vi skal selvfølgelig ha rovdyr også i framtida og vi må finne den riktige balansen. En skyttergravsdebatt er ingen tjent med – den gir ingen resultater. Det må et tett samarbeid til skal vi kunne finne de riktige løsningene som vil være til det beste både for beitende sau og rein og for rovdyr, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**