Vil ha garanti om rusbehandling

Venstre vil innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Lokalavisen Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Rannveig E. Bergerød Aase

Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Det er både meningsløst og hjerteløst å sende folk rett tilbake på gata etter akuttavrusning. Risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning, for da er kroppen svak etter behandling.

I Norge har vi i løpet av de siste 20 årene nådd et tall på over 4000 mennesker med rusproblemer som venter på å få behandling. Dette er en skandale, og vi er nødt til å prøve ulike løsninger for å hjelpe ulike mennesker. Det nytter ikke med mer moralisme.
I tillegg til større fleksibilitet innen LAR (legemiddelassistert rehabilitering) vil Venstre også være sikker på at ressursene i systemet brukes riktig. Mye penger brukes på akuttavrusning i Norge i dag, men dette systemet fungerer ikke godt nok.

Vi tror systemet kan styres på en annen måte, slik som i Stockholm, hvor har man 24-timersgaranti for behandling etter akuttavrusning. Bystyregruppa var og så på dette systemet, og det fungerer på den måten at etter akuttavrusning i klinikk, får alle med seg en avtale om behandling innen 24 timer. Et slikt system tetter viktige hull i rusomsorgen. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å ta hånd om alle som trenger hjelp, skriver Linn Beate Kaald Thoresen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**