Heller langsiktig satsing i nord

Stortingskandidat Roar Sollied mener at AUF og de fleste andre ungdomspartiene må stole på andre enn Arbeiderpartiet når forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet skal revideres neste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Roar Sollied, stortingskandidat for Venstre i Troms.

Arbeiderpartiet hadde vel helst sett at oljeboring vest for Nord-Norge ikke kom på agendaen under Landsmøtet, men det forventes at AUF i det minste forsøker å vinne fram med sitt standpunkt for et oljefritt Lofoten og Vesterålen. Moderpartiet ønsker ikke å fortelle velgerne hva de ønsker før valget. Derfor må AUF bare håpe på andre partier i en av de viktigste sakene i valgkampen.

Tilhengerne av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja framstiller det som om framtida løper fra oss hvis vi sier nei til oljeutvinning i disse områdene. Sannheten er at det sikreste for framtida, og tida etter den overskuelige framtida, er at vi sier ja til å bevare våre kystnære områder, ja til fiskeriene, ja til det biologiske mangfoldet og til havet som medisinskap for menneskeheten. -Hvis Lofoten er fortapt uten olje, hva skulle man si om Lofoten om vi overhodet ikke hadde olja? Og hva med Lofoten når framtida blir fri for olje?

Havforskningsinstituttet er en av etatene som advarer spesielt mot faren for uhellsutslipp og uttrykker at gytingen ved kysten langt mer viktig enn bare reproduksjon av fisk. Fiskeegg og larver driver med kyststrømmen fra gytefeltene langs kysten og nordover helt til Barentshavet. Samlet representerer disse et enormt ressursgrunnlag, som mat for toppredatorer som sjøpattedyr og sjøfugl, i tillegg til fangstbare ressurser for fiskeflåten.

Det lange industrieventyret må ligge i landsdelens potensial for fornybar energi, framfor alt kunnskap, vind og havstrøm. Det er slik miljøsatsing og teknologi som virker attraktiv for ungdom, i motsetning til en industri som er høyst midlertidig og forurensende i både produksjonsledd og forbruksledd. Landsdelen har også et enormt reiselivspotensial, og når noen mener at "søringer" er imot oljeutvinning utenfor kysten vår for å bevare Nord-Norge som reiselivseldorado, ja hei så flott! Det betyr at den næringa også vil være liv laga, og som ellers i markedet er det kundene som bestemmer.

Ved valget er det velgerne som bestemmer. For noen blir det vanskelig når landets største parti i regjering ikke vil tilkjennegi før valget hva partiet vil gjøre allerede i 2010 når forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet skal revideres. Venstre sier ja til et oljefritt Lofoten og Vesterålen og forhandler det ikke bort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**