AP er et usikkert miljøvalg

Venstre ber Arbeiderpartiets landsmøte å avklare om partiet går imot å åpne opp for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen i neste stortingsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Slik det nå ligger an er det bare Arbeiderpartiet som ikke vil ha et avklart standpunkt for om partiet vil ha oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen eller ikke. Alle de andre partiene bestemt seg i denne viktige miljøsaken, og det er bare Arbeiderpartiet som lar velgerne leve i usikkerhet, uttaler Gunnar Kvassheim.

 Venstre krever vern mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Venstre krever vern mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.
Foto: Luth

Kvassheim peker på at Venstres landstyre enstemmig har innstilt på å verne havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen mot petroleumsaktivitet i neste stortingsperiode, og at Venstres leder Lars Sponheim har satt som ultimatum til eventuelle regjeringspartnere at det ikke åpnes for oljeaktivitet i disse sårbare områdene.

Må avklare for miljøvelgere
Arbeiderpartiet vil kunne få en vippeposisjon i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen eller valget.

– Hvis Arbeiderpartiet går mot oljeboring vil partiet trolig kunne danne flertallet med sentrumspartiene. Hvis Arbeidepartiet går for oljeboring, vil partiet trolig kunne danne flertall med Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg vil derfor oppfordre Arbeidepartiets landsmøte til å avklare om partiet vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen på grunn av miljøhensyn, legger Kvassheim til.

– Dersom AP skal ha troverdighet i miljøspørsmål, er det unaturlig å ikke sende noen signaler på landsmøtet. Det må jo finnes noen sosialdemokrater som også er opptatt av å ta et klart miljøstandpunkt i denne saken, sier Kvassheim.

Med en uavklart holdning til spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen vil Arbeiderpartiet være et usikkert miljøvalg til høsten.

– Jeg etterlyser spesielt en fiskeriminister som tar fiskerienes side i Lofoten Vesterålen, sier Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**