Kapitalisme uten grådighet

Den grådighetskulturen vi er vitne til i dag har ikke alltid vært del av norsk næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Da kapitalismen oppsto i Norge på 1800-tallet, var den nært knyttet til haugianernes grundervirksomhet og deres økonomiske organisering. De startet småbedrifter i ulike bransjer for å tjene til livets opphold. Deres suksess kan blant annet forklares ved deres nøkterne livsførsel, arbeidsomhet og manglende lånevirksomhet. Det hevdes at de oppnådde større overskudd enn det etablerte borgerskap som hadde et kostnadskrevende selskapsliv og eget tjenerskap. Overskuddet gikk til nyinvesteringer. Arbeidernes oppslutning om grunderne og bedriftene var basert på de sosiale fellesskapene i forsamlinger og lokalsamfunn.

Haugianerne var Venstre-folk. De søkte støtte hos Venstre mot embetsmannsstaten. De krevde like vilkår for mann og kvinne. De utfordret geistligheten ved å hevde at Paulus tok feil med sitt kvinnesyn. Etter hvert ble mange også aktive Venstre-politikere som kom til å prege partiets program og ideologi. Hans Nielsen Hauges sønn Andreas var først stortingsmann for Skien og senere
bystyrerepresentant. Hans sønn Hans ble stortingsmann for Venstre fra Brevik.

Gerhard Tornholm

Venstres program for høsten stortingsvalg viser at Venstre fortsatt er bærere av arven etter haugiansk nøkternhet og grunderkultur.

Venstre står for en kapitalisme uten grådighet.

Gerhard Tornholm
Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**