Frykter for togets omdømme

Venstres Borghild Tenden frykter nå at tålmodigheten til de togreisende er slutt hvis ikke samferdselsministeren straks tar grep for å rydde opp i togkaoset. — Venstre vil ha en full gjennomgang av innsatsen innenfor drift og vedlikehold i Jernbaneverket, sier Borghild Tenden, nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Jeg har ved gjentatte anledninger tatt forholdene på jernbanen opp med samferdselsministeren. Til tross for dette har utviklingen gått i feil retning. Det bevilges stadig mer penger og samtidig forverres resultatene. Jeg er bekymret for kollektivtrafikkens omdømme og at denne situasjonen fører til unødvendig økt personbilbruk, legger Tenden til.

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Ideologisk
I løpet av denne regjeringsperioden har regjeringen ikke vært villige til å se på alternative måter å løse driftsoppgavene på jernbanen på — til tross for at det står entreprenører i kø for å bistå jernbaneverket på disse områdene.

– Dette er entreprenører som driver jernbane med stor suksess ellers i Europa. Dette er fra regjeringens side ideologisk begrunnet — og nok et eksempel på at rødgrønn politikk ikke fungerer i praksis, legger Tenden til.

Full gjennomgang
Tenden peker blant annet på den pågående behandlingen av Nasjonal Transportplan i Stortinget hvor regjeringen ikke foreslår tilstrekkelige nye tiltak for å løse utfordringene.

— I Stortingsbehandlingen vil Venstre foreslå en full gjennomgang av drift og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen. Dette er et område som har blitt høyt prioritert av Stortinget gjennom vekslende regjeringen. Nå må vi se om disse prioriteringen har blitt fulgt opp, og finne nye tiltak til forbedringer. Jeg forventer at regjeringspartiene slutter seg til dette, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**