Positivt med økt søkning til høyere utdanning

– Den økte søkningen til høyere utdanning er svært positiv, men ikke uventet gitt de økonomiske tidene vi er inne i, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum i en kommentar til søkertallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Regjeringen må bevilge midler slik at det kan opprettes nok studieplasser, mener Odd Einar Dørum.

– Regjeringen må bevilge midler slik at det kan opprettes nok studieplasser, mener Odd Einar Dørum.
Foto: Håkon Sparre (UMB)

– Det som er viktig nå er at Regjeringen er seg sitt ansvar bevisst og øker bevilgningene til institusjonene allerede i Revidert nasjonalbudsjett slik at det kan opprettes nok studieplasser, og at disse plassene blir fullfinansierte. Universiteter og høyskoler kan ikke sultefores slik de har blitt de siste årene, understreker Dørum.

Flere vil bli lærere
– Jeg er spesielt glad for at søkertallene til allmennlærerutdanningen øker. Noe av veksten i søkertallene kan helt sikkert tilskrives regjeringens rekrutteringskampanje, men jeg er svært kritisk til at kunnskapsstatsrådene ikke har satt i gang rekrutteringssatsingen før i år, sier Dørum, som minner om at Venstre foreslo nasjonale rekrutteringsplaner for lærere allerede i 2007 som en del av tiltakene for å møte den kommende lærermangelen.

Les mer om søkertallene hos Samordna opptak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**