Styrking av hæren og mer investeringsmidler til landbruket blir tema på landsmøtet

Venstres landsmøte avholdes i Stavanger 24.-26. april. Svein Gjelten Bakken, Tolga og Stein Hoset, Alvdal, vil blant annet fronte styrking av hæren og investeringsmidler til landbruket når de deltar som Nord-Østerdalens utsendinger førstkommende helg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stein Hoset

Foto: A. Wahl

Hedmark Venstre vil reise mange saker og fremme flere endringer til det foreslåtte stortingsvalgprogrammet under Venstres landsmøte, som åpner førstkommende fredag.
Én av Hedmark Venstres viktige saker er å kjempe for å styrke hærens operative evne. Dette med bakgrunn i de mange internasjonale engasjementene som norsk forsvar er involvert i. En annen meget viktig sak er å arbeide for at landbruket fortsatt skal være en sterk næring i Hedmark. For å bidra til et framtidsrettet, miljøriktig og robust landbruk vil Venstres utsendinger til landsmøtet derfor arbeide for å sikre investeringsmidler til landbruket. En tredje viktig sak er å kjempe for en naturmangfoldslov som også hensyntar grunneierinteressene.

Svein Gjelten Bakken

Foto: Anders Wahl

Hedmark Venstre har fremmet fire forslag til politiske uttalelser som Hedmarkutsendingene håper å få flertall for. I tillegg til investeringsmidler til landbruket, styrking av hæren og ny naturmangfoldslov, foreslår Hedmark Venstre en uttalelse om å gjøre det mulig for den enkelte borger å bære med seg livsviktig medisinsk informasjon om seg sjøl, samtidig som personvernet ivaretas.

Hedmark Venstre vil ha 7 utsendinger på landmøtet. I tillegg til Stein Hoset og Svein Gjelten Bakken, møter førstekandidat Erik Ringnes fra Stange, Kine Elisabeth Kyllingstad, Ringsaker, unge Venstres Andreas Skjæret, Hamar, Saynab Mohamud, Elverum og Sjur Skjævesland Hamar.

Kontaktpersoner:

Svein Gjelten Bakken 99014720
Stein Hoset 97 73 56 94

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**