Venstre får gjennomslag for lindrende behandling, men ikke for et kompetansesenter

Omsorgskomiteen innstiller for ett kompetansesenter for lindrende behandling, men formannskapet har overstyrt komiteens anbefaling. Nå har kommunestyret siste ordet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Et fire år gammelt Venstre-forslag fra Knut Fjæstad (V) om å tilby lindrende behandling i ett kompetansesenter i Ringsaker kommune har fått ny aktualitet i forbindelse med en høring til Regionalt strategi-arbeid for kreftomsorgen i Helse Øst, der formannskapet ba om utredning for to år siden.
Eldrerådet har i sin uttalelse sag
“Befolkningsutvikling medfører at behovet for kompetanse og tilbud til alvorlig syke og døende vil øke i åra framover. …. Eldrerådet vil peke på at det nok kan være større mulighet for å sentralisere tilbudet til ett sted i kommunen”
Folkevalgt Stein O. Glimsdal (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
“Ringsaker kommune vedtar opprettelse av ett palliativt senter i kommunen”
I omsorgkomiteen 15.april fremmet Knut Fjæstad (V) følgende forslag.
Formannskapets vedtok imidlertid å ikke etablere et kompetansesenter, men spre den paliative omsorgen utover tili alle seks omsorgdistrikt. Nå skal kommunestyret avgjøre saken den 20.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**